ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  July 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการเขียนเอกสารทางธุรกิจ อย่างมืออาชีพ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

08/07/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ ยุคใหม่” อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

09/07/2024 3,500.00 3,325.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

10/07/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การจัดทำใบประเมินผลงานประจำปีตามแนวทาง KPI-OKR และ Competency” (พร้อมตัวอย่างไฟล์ใบประเมินผลงานประจำปี นำไปปรับใช้ได้ทันที) ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

11/07/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

12/07/2024 3,500.00 3,325.00
               
6 อบรม "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL (BTS ชิดลม) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 15/07/2024 5,900.00 5,605.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

17/07/2024 0.00 0.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุคใหม่″ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

18/07/2024 3,500.00 3,325.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com