สมัครงาน รับสมัครงาน @VICKK TRAINING VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


ร่วมงานกับเรา

         
 


 

1. ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง "วิทยากร VICKK TRAINING "

หากท่านมีความรู้ ความสามารถ ไม่ว่าสาขาใด มีทักษะในการนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่พร้อมจะมอบความรู้ เทคนิค ศิลปวิทยา ที่ดีที่สุดให้กับลูกศิษย์ เพื่อลูกศิษย์จะได้นำความรู้ ไปต่อยอด พัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีความเจริญยิ่งต่อไป

หากท่านไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง(วิทยากร)ของบริษัทจัดอบรมใดๆอยู่ และท่านมีความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ VICKK TRAINING กรุณาส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความถนัด ความเชี่ยวชาญ พร้อมรูปถ่ายของท่าน มาที่ vickktraining@gmail.com และ info@vickktraining.com

2. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา "เจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงาน งานฝึกอบรม Full time / Part time "

สนใจ โปรดส่งประวัติการศึกษา (วุฒิ ปวส. ขึ้นไป), ประวัติการทำงาน , รูปถ่าย , ประวัติข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆที่ต้องการแจ้งให้ทราบ มาที่ vickktraining@gmail.com และ info@vickktraining.com

 
         
         
      Vickk Training Together  
         
 

ขอแสดงความขอบคุณและยินดียิ่ง
หากเราสามารถก้าวไปด้วยกันได้

 

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com