ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  January 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  May June July August September  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ยุคใหม่" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

16/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่ Effective Time Management & Work Planning” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

18/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

22/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM are new strategies อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

23/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

24/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

25/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

26/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

29/01/2024 3,500.00 3,325.00
               
9 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน ให้มีประสิทธิภาพ อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

30/01/2024 3,500.00 3,325.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com