ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  February 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  November December January February March  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Smart Marketing & Customer” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุคใหม่ Digital 5.0 อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

05/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization (Workshop ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Power BI Desktop) ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

06/02/2024 3,900.00 3,705.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย สำหรับหัวหน้างาน" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

07/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

08/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการใช้ HO–REN–SO เพื่อการสื่อสารประสานงานสไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยุคใหม่" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

15/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพTechniques for Effective Communication & Coordination อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

16/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

19/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน ที่ทรงประสิทธิภาพ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

20/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
9 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Super Admin”ยุคใหม่ พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

21/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
10 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ/หรือ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

22/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
11 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ(GD&T) ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

27/02/2024 3,900.00 3,705.00
               
12 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

28/02/2024 3,500.00 3,325.00
               
13 อบรมออนไลน์สด จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (SAVING ENERGY AND ENVIRONMENT AWARENESS อ.นันทชัย อินทรอักษร

29/02/2024 3,500.00 3,325.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com