ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  June 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MAINTENANCE” อ.ดร.ไมตรี บุญขันธ์

04/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

06/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Customer Focus”การมุ่งเน้นความใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

10/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-corruption)ในองค์กรอย่างยั่งยืน” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ/หรือ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

11/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การจัดทำแผนฝึกอบรมแบบ Training Road Map การประเมินผลการฝึกอบรม และการจัดทำ IDP : ภาคปฏิบัติ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

12/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ” Effective Problem Solving, Decision Making and Action Planning ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

14/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

17/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการใช้ HO–REN–SO เพื่อการสื่อสารประสานงานสไตล์ญี่ปุ่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยุคใหม่" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

18/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
9 อบรมออนไลน์สด เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL ขั้นสูง อย่างมืออาชีพ (ADVANCE MICROSOFT EXCEL) อ.นันทชัย อินทรอักษร

19/06/2024 3,900.00 3,705.00
               
10 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA for Organization : การปรับปรุงงานและเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กร ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ/หรือ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

20/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
11 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ(GD&T) ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

21/06/2024 3,900.00 3,705.00
               
12 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

24/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
13 อบรมออนไลน์สด กฏหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

25/06/2024 3,500.00 3,325.00
               
14 อบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานให้เหมาะสมกับเกณฑ์การกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T(Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T) อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL (BTS ชิดลม) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 26/06/2024 5,900.00 5,605.00
               
15 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

27/06/2024 3,500.00 3,325.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com