ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  August 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM are new strategies อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

02/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการห้องอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ" Personality Development in Restaurant , Food and Beverage Service อ.อำนวย สร้อยพราย และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

05/08/2024 3,900.00 3,705.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ/หรือ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

06/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ ยุคใหม่" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

07/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization (Workshop ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Power BI Desktop) ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

08/08/2024 3,900.00 3,705.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MAINTENANCE” อ.ดร.ไมตรี บุญขันธ์

10/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย สำหรับหัวหน้างาน" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

15/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

16/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
9 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพTechniques for Effective Communication & Coordination อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

20/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
10 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทน ที่ทรงประสิทธิภาพ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

21/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
11 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Smart Marketing & Customer” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุคใหม่ Digital 5.0 อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

22/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
12 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

26/08/2024 3,500.00 3,325.00
               
13 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ(GD&T) ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

28/08/2024 3,900.00 3,705.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com