ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  September 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Customer Focus”การมุ่งเน้นความใส่ใจ ให้ความสำคัญกับลูกค้า อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

04/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร IQ & EQ กับการพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในการทำงาน อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

05/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
3 อบรมออนไลน์สด กฏหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

10/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-corruption)ในองค์กรอย่างยั่งยืน” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ/หรือ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

11/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "นักจัดซื้อสมัยใหม่ ที่องค์กรอยากได้ และผู้บริหารต้องการ" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

12/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ” Effective Problem Solving, Decision Making and Action Planning ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

13/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการบริหารจัดการงาน สำหรับพนักงานธุรการ มือโปร ยุคใหม่″ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

18/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "HR for Non-HR หัวหน้างานกับการบริหารคน" ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

20/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
9 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร และ/หรือ อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

24/09/2024 3,500.00 3,325.00
               
10 อบรมออนไลน์สด เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL ขั้นสูง อย่างมืออาชีพ (ADVANCE MICROSOFT EXCEL) อ.นันทชัย อินทรอักษร

25/09/2024 3,900.00 3,705.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com