ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  October 2023

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  November December January February March  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า CRM and CEM are new strategies อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

09/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ” Effective Problem Solving, Decision Making and Action Planning ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

10/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์

16/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคและทักษะ “ปิดการขาย” สำหรับนักขายมืออาชีพ ยุคใหม่” อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

18/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
5 อบรมออนไลน์สด เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน EXCEL ขั้นสูง อย่างมืออาชีพ (ADVANCE MICROSOFT EXCEL) อ.นันทชัย อินทรอักษร

20/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่ Effective Time Management & Work Planning” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

24/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิควิธีการรับมือและจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

26/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA Implementation : การดำเนินการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับองค์กร ภาคขั้นตอนปฏิบัติ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

30/10/2023 2,900.00 2,755.00
               
9 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ(GD&T) ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงานและมาตรฐานเกลียว THE ENGINEERING DRAWING AND GEOMETRY DIMENSIONAL AND TOLERANCE (GD&T) TECHNIQUES อ. เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

31/10/2023 3,900.00 3,705.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com