ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  October 2024

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  June July August September October  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Super Admin”ยุคใหม่ พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

04/10/2024 3,500.00 3,325.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร เทคนิคและทักษะ “การขาย” สมัยใหม่ สู่การเป็นนักขายมืออาชีพ อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

08/10/2024 3,500.00 3,325.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ ยุคใหม่ Effective Time Management & Work Planning” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

09/10/2024 3,500.00 3,325.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ยุคใหม่ ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

10/10/2024 3,500.00 3,325.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร พัฒนาทักษะแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เพื่อลดการลาออกของพนักงาน ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. สวนีย์ อ่อนสุวรรณ์

22/10/2024 3,500.00 3,325.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

25/10/2024 3,500.00 3,325.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com