หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม หลักสูตร public training อบรม public training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 


รายละเอียด หลักสูตรอบรม


 
 

ชื่อหลักสูตรอบรม :

อบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการห้องอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ : Workshop" Personality Development in Restaurant , Food and Beverage Service

วันอบรมสัมมนา : 28/11/2023 - 28/11/2023   เวลา 9.00-16.00


รายละเอียด หลักสูตรอบรมสัมมนา :
 

การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการห้องอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ : Workshop =>รายละเอียด และ วันที่จัดอบรมในรอบปัจจุบัน ... CLICK คลิกดูเลยค่ะกำหนดการอบรม
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
9.00-16.00 น. อบรม สัมมนา
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 น.-16.10 น. ปิดการอบรม สัมมนา / รับใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ทราบหลักการ การสื่อสาร บุคลิกภาพ และการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการและทักษะการสื่อสารและการบริการที่ดีเลิศ
3. เพื่อให้ทราบหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักมาตรฐานสากล
4. เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้ากับการบริการ
5. เพื่อรู้เทคนิควิธีการเตรียมตัวก่อนให้การบริการลูกค้า/ผู้มาเยือน/แขก VIP
6. เพื่อเรียนรู้การต้อนรับ และการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและประทับใจ
7. เพื่อเรียนรู้ การจัดที่นั่งและการเรียนเชิญไปที่นั่ง
8. เพื่อเรียนรู้เทคนิค หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
9. เพื่อเรียนรู้เทคนิค และหลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

หัวข้อการอบรม
1. ทักษะการให้บริการที่ดีและสร้างความประทับใจ
• การมีใจรักงานบริการ (service mind)
• การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกาย มารยาท การไหว้
• การสร้างรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพ
• หลักการปฏิบัติต่อลูกค้า / ผู้มาเยือน / แขก VIP
• ทักษะการสื่อสารในการบริการ
• การพัฒนาอารมณ์เพื่องานบริการที่เป็นเลิศ
• ทักษะความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณท์และบริการ

2. หลักการบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ (5ดาว)
• การเตรียมการ / เตรียมตัว ก่อนให้บริการ
• เทคนิคการจัดที่นั่งของลูกค้า / รูปแบบการจัดโต๊ะอาหาร
• การจัดเตรียมและจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
• เทคนิคการจัดอาหารและเครื่องดื่ม ให้ดูสวยงาม
• หลักการมาตรฐานสากล บริการอาหารและเครื่องดื่ม
• หลักการต้อนรับลูกค้า เรียนเชิญไปที่โต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟอาหาร
• การเก็บอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
• หลักทั่วไปในการเสิร์ฟเครื่องดื่มชนิดต่างๆ (มีแอลกอฮอล์ / ไม่มีแอลกอฮอล์)
• เทคนิคการตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้า

รูปแบบการอบรม เน้นฝึกปฏิบัติ Workshop
- บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา (บรรยากาศสนุก ไม่น่าเบื่อ ความรู้จัดเต็ม)
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสาธิต
- Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การทำงานจริง การปฏิบัติจริง
- ถาม ตอบ ทุกข้อสงสัย

อัตราค่า อบรม สัมมนา ต่อท่าน

กรณีชำระค่าอบรมที่หน้างาน

อัตราค่าอบรม : = 5,900.00 บาท/ท่าน
VAT 7% : 413
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 177
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 6,136 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 6,313 บาท/ท่าน

กรณี ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วัน (รับส่วนลด 5%)
อัตราค่าอบรม : = 5,605 บาท/ท่าน
VAT 7% : 392.35
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 168.15
กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย 3 % : 5,829.20 บาท/ท่าน
กรณีไม่มีใบหัก ณ ที่จ่าย : 5,997.35 บาท/ท่าน

** กรณีส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษ 10% จาก 5,900 บาท คงเหลือ 5,310 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม VAT) โดยชำระก่อนวันอบรม**


สถานที่จัดอบรม สัมมนา
โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL *อาจเปลี่ยนแปลงได้* (โดยจะเรียนแจ้งสถานที่อบรมที่แน่นอนกับผู้เข้าอบรมให้ทราบก่อนวันอบรมประมาณ 1 สัปดาห์)

Download โบรชัวร์หลักสูตรอบรม

วิทยากรอบรม :
 
อ. อำนวย สร้อยพราย และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพ
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม (ไทย/นานาชาติ)
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดประชุม สัมมนา / การจัดการพิธีการ
• วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการห้องอาหาร ร้านอาหาร
• วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน งานแม่บ้าน ใน ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน และอาคารทั่วไป
• วิทยากร และที่ปรึกษาด้านทักษะการให้บริการของแม่บ้านใน ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
• วิทยากรบรรยาย ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและงานบริการห้องอาหารที่เป็นเลิศ , ขั้นตอนการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม, การทำงานด้านบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ
• วิทยากรบรรยายงานด้านแผนกแม่บ้าน, เทคนิคการดูแลความสะอาด และสุขอนามัยในสำนักงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จากสถาบันต่างๆ

การสำรองที่นั่งอบรม สัมมนา : สามารถสำรองที่นั่งได้ 4 ช่องทางคือ

1. โทรสำรองที่นั่ง ที่ โทร. 02-7895644 095-9616642 และ 095-3691591
2. ส่งใบสมัครมาที่ Line ID : @vickktraining Downloadใบสมัครอบรม
3.ส่งใบสมัครมาที่ E-mail: vickktraining@gmail.com หรือ info@vickktraining.com
4. สมัครผ่านเวปไซท์ โดยคลิกที่ Tab สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

การชำระเงินค่าอบรมสัมมนา :

1. โอนเงินหรือฝากเช็ค เข้าบัญชี ในนาม บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด บัญชีออมทรัพย์ ดังนี้
- ธนาคารกสิกรไทย สาขา ตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 049-1-34260-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มีนบุรี เลขที่บัญชี 109-243809-5
2. หรือ เงินสด / เช็ค สั่งจ่าย บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด กรณีชำระที่หน้างาน
3. ส่งใบ Pay in ไปที่ vickktraining@gmail.com
รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549026812
บริษัท บุญเน่ บิสซิเนสชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่
17/24 ม.ปริญ รามอินทรา – วัชรพล
ซ.วัชรพล 2 (รามอินทรา 55/8)
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

การแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมสัมมนา :

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอบรมสัมมนาในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมสัมมนาได้
ยกเว้นกรณีที่ท่านแจ้งขอยกเลิกก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย หนึ่งสัปดาห์ ทางเรายินดีคืนเงินค่าสัมมนาให้ท่านเต็มจำนวน


 
 

  สำรองที่นั่งอบรมออนไลน์

แผนที่สถานที่อบรม
กลับไปหน้า ตารางอบรม
 
 All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com