ตารางอบรม Public Training หลักสูตร public training ตารางอบรม2566 ตารางอบรม2023 อบรมปี2566 หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร อบรม ภายนอก ฝึกอบรมpublic training VICKK Training :Training for success, We're here to support your success.  
 
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรอบรม อบรมพนักงาน
 

 

We're here to support your success
Service with
HEART & LOVE by Vickk Training

 

 

ตารางอบรม Public Training เดือน -  November 2023

ต้องการดูตารางอบรมในเดือนอื่นๆ กรุณาเลือก TAB เดือนที่ต้องการ

  November December January February March  
 
ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วิทยากร อบรม สถานที่จัดอบรม วันที่จัดอบรม อัตราค่าอบรม สำรอง
ที่นั่งออนไลน์
อัตราปกติ ชำระล่วงหน้า
               
1 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “หัวหน้างานในสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ที่เจ้านายอยากได้ องค์กรต้องการ” อ.ดร.ไมตรี บุญขันธ์

01/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
2 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “การบริหารงานแบบลีน (Lean) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน สำหรับหัวหน้างาน” อ.ดร. ไมตรี บุญขันธ์

06/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
3 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร ทักษะและเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพTechniques for Effective Communication & Coordination อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

08/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
4 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำ ยุคใหม่ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการมืออาชีพ” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

09/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
5 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization (Workshop ฝึกปฏิบัติด้วยโปรแกรม Power BI Desktop) ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

15/11/2023 3,900.00 3,705.00
               
6 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Super Admin”ยุคใหม่ พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

16/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
7 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(Anti-corruption)ในองค์กรอย่างยั่งยืน” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

17/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
8 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “PDPA for Organization: การปรับปรุงงานของหน่วยงานในองค์กร (ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)” ฟรีหนังสือ "HR โรงงาน มหาสนุก" อ.ดร. วชิระ ชนะบุตร

22/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
9 อบรมออนไลน์สด หลักสูตร “Smart Marketing & Customer” เจาะลึกการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ยุคใหม่ Digital 5.0 อ. โกมินทร์ เมืองจันทร์

23/11/2023 2,900.00 2,755.00
               
10 อบรม "ผู้ช่วยผู้บริหาร/เลขานุการรุ่นใหม่ Digital 5.0 มือขวาเบอร์หนึ่งที่เจ้านายอยากได้ ลูกค้าพอใจ" ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ และ อ.โกมินทร์ เมืองจันทร์ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel Pratunam)  27/11/2023 5,900.00 5,605.00
               
11 อบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพงานบริการห้องอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพ : Workshop" Personality Development in Restaurant , Food and Beverage Service อ. อำนวย สร้อยพราย และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ระดับมืออาชีพ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ THE BERKELEY HOTEL (BTS ชิดลม) *อาจเปลี่ยนแปลงได้* 28/11/2023 5,900.00 5,605.00

 


       

ค้นหา หลักสูตรอบรม
ที่โดนใจ
...คลิกเลยค่ะ

ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
Application Form
Public Training

 

 

 

 

All rights reserved @ Copyright Vickktraining.com